Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

22:18
22:18
9890 1bb3 500
Reposted frommoai moai viazdzierapapezdachu zdzierapapezdachu
14:17
0261 4b2f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

July 07 2015

22:46

Kiedyś,ktoś spojrzy na Ciebie,jakbyś była najlepszą rzeczą na świecie,

— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viadusz dusz
22:03
7997 b341
Reposted fromIriss Iriss viamyzone myzone
22:03
0799 fdfa
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyzone myzone
22:01
6385 3bc7 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawhoever whoever
22:01
6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viawhoever whoever
21:59
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko.Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.
— William Wharton
Reposted fromyourtitle yourtitle
21:18

July 06 2015

20:46
5866 a58f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
20:44
Reposted fromshakeme shakeme viaredheadlady redheadlady
20:28
Skup się na tym, kim chcesz być, i daj sobie czas. Jeśli będziesz wytrwale pracował, aby dojść do czegoś i od początku zdasz sobie sprawę, że nic co wartościowe nie przychodzi łatwo, a mimo wszystko będziesz parł do przodu, na pewno osiągniesz swój cel.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourtitle yourtitle
19:42
7906 a963 500
Reposted fromretaliate retaliate viaune-raconteuse une-raconteuse
19:41
19:26
8704 fed8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianivea nivea
06:48

July 05 2015

22:19
Czasami już tak jest, że nawet jeśli kogoś za bardzo nie znamy, może nam mącić w głowie. Wtedy nie liczy się ilość informacji na temat tej osoby, a to ile motyli w brzuchu po sobie zostawia.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea

July 03 2015

22:44
9647 65bb
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamyzone myzone

July 02 2015

22:52
8884 7eda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl