Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2017

21:52
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viadusz dusz

July 10 2015

22:34
7604 f1cd 500
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viapimpmyheart pimpmyheart
22:34
6232 d270
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapimpmyheart pimpmyheart
22:06
8422 3769
Reposted fromiamstrong iamstrong viaune-raconteuse une-raconteuse
22:04

July 09 2015

19:09
8943 e481 500
Reposted fromepi epi viadoubleespresso doubleespresso
19:08
8564 9fec
19:07
0773 7b2f 500
19:06
6336 e72f
19:05
5750 79a8 500
19:05
19:05
5617 4da0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadoubleespresso doubleespresso
19:00
19:00
4061 4f5d
18:58
8199 6c6d 500
18:57
7037 1b24 500
18:49
tak naprawdę chodzi o codzienność. o herbatę wypitą w spokoju rano. o wspólnie zjedzoną kolację. o to, kto wstawi pranie. o kupno soczystych, słodkich pomidorów. o makaron z serem i brokułami. o własną hodowlę ziół na balkonie. poranne pieszczoty z kotem. trzymanie się za dłonie. nową, różową szminkę. delikatne promienie słońca na skórze. planowanie wakacyjnych podróży. każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. nie chodzi o to by być w życiu najlepszym. chodzi o to by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaIriss Iriss
08:28
9818 8767
Reposted fromkitana kitana viaune-raconteuse une-raconteuse
08:24
08:11
9804 0262
Reposted fromCsengee Csengee viaPeaceInHeart PeaceInHeart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl